ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče, zápis do MŠ proběhne v termínu 5.-7. 5. 2020 od 6:00 do 16:30 hodin. Aktuální podrobné informace k zápisu, se dozvíte v níže přiloženém dokumentu, prosíme o jeho důkladné prostudování:

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020-2021 – aktuální od 6. 4. 2020

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – aktuální od 2. 4. 2020  (POZOR – Žádost o přijetí byla aktualizována – byl přidán list č. 4.)

Čestné prohlášení o očkování (pokud chybí potvrzení lékaře na žádosti)

Směrnice o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání