INFORMACE KE KLUBU BROUČCI A K DALŠÍM AKTIVITÁM

Z důvodu organizačních změn, které vycházejí z manuálu MŠMT v souvislosti s epidemiologickými opatřeními, nejsem zatím rozhodnuta, zda budeme Klub Broučci od měsíce února 2021 organizovat. Prosím o strpení. Uvidíme, jaký bude vývoj hygienických opatření ve spojení s Covid-19 pro mateřské školy.

Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli, že ani zájmové aktivity, které znáte pod názvem kroužky, v 1. pololetí organizovat nebudeme, s výjimkou logopedie.

S pozdravem

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ