Ukázka z tvorby knih v jednotlivých třídách, v rámci dotačního programu „Talentmanagement“:

„Ve školce je mnoho knih, objevíme, co je v nich?“