SDĚLENÍ RODIČŮM

Vážení rodiče, na pedagogické radě jsme se s učiteli domluvili, že Vás seznámím se dvěma prosbami.

Prosba první:

Uvítali bychom, kdybyste přicházeli s dětmi do mateřské školy dříve, než přesně v 8:00 hodin. Vede nás k tomu několik důvodů. Organizace dne, zejména u starších dětí, je nastavena tak, že v 8:45 hodin začíná vzdělávací program. Přicházíte-li na poslední chvíli, zkracujete dětem volné hry s kamarády. Nastává situace, že učitelé mívají do 7:45 hodin velmi málo dětí a další přicházejí téměř najednou pár minut před 8. hodinou nebo i později. Paní kuchařka po 8. hodině přichází kontrolovat stravovací docházky a paní uklízečky začínají s úklidem šaten a chodeb. Pro děti, které jsou v posledním roce vzdělávání, je navíc stanovený čas 8:00 hodin povinný dle školského zákona.

Prosba druhá:

Prosíme a žádáme Vás, nenechávejte otevřené hlavní dveře. Buďte, prosím, při příchodu i odchodu obezřetní a nepouštějte osoby, které neznáte. Chráníte tak nejen osobní věci své, dětí a zaměstnanců, ale také bezpečí všech v budově mateřské školy.

Děkuji za pochopení.

V Ostravě dne 3. 2. 2021

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ