VE ŠKOLCE JE MNOHO KNIH, OBJEVÍME, CO JE V NICH?

V rámci dotačního programu poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky na projekt s názvem „Ve školce je mnoho knih, objevíme, co je v nich?“.

Tímto projektem usilujeme o aplikaci metod, které u dětí podporují rozvoj předčtenářské gramotnosti a porozumění slyšeného textu, soustředěnost, řečové a komunikativní dovednosti.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava 90 000,- Kč.

Reportáž k projektu: Děti z MŠ Lechowiczova vyrábějí knihy

Zhodnocení projektu je součástí tohoto článku: Talent v MŠ Lechowiczova