INFORMACE K ORGANIZACI PROVOZU MŠ OD 12. 4. 2021

Vážení rodiče, od 12. 4. 2021 je provoz mateřské školy určen dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné (do 31. 8. 2021 dovrší minimálně 6 let) a děti rodičů pracujících v profesích v rámci IZS zapsaných v naší MŠ.

Mimořádným opatřením určené vybrané profese IZS:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží mateřské škole aktuálním potvrzením zaměstnavatele při nástupu dítěte do MŠ.

Počítáme s provozem mateřské školy od 6:00 do 16:30 hodin. Rozdělení dětí do tříd bude zveřejněno na vstupních dveřích po max. 15 dětech ve třídě.

Z důvodu zajištění provozu a nákupu potravin pro stravování prosíme o sdělení, zda výše uvedené děti do mateřské školy od 12. 4. 2021 nastoupí nebo nenastoupí. Hlášení proveďte v obou případech nejpozději do čtvrtku 8. 4. 2021 do 10:00 hodin, a to prostřednictvím SMS na telefon: 774 145 493 nebo na e-mail: mslechowiczova.ekonom@seznam.cz

V Ostravě dne 7. 4. 2021

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ