INFORMACE O PLATBĚ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte je pro školní rok 2021/2022 stanovena na 400,- Kč/měsíc.

Je placeno jednorázovým nebo trvalým příkazem k úhradě.

 

INFORMACE O ZVÝŠENÍ PLATEB ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ DĚTÍ

Z důvodu novelizace vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování – úprava finančních normativů v příloze č. 2 této vyhlášky, jsme nuceni zvýšit cenu stravného, a to s účinností od 1. 9. 2021.

Věk dítěte Cena celodenní stravy od 1. 9. 2021
3-6 let 40,- Kč
7-10 let (odložená školní docházka) 43,- Kč

Ve Vaší bance je potřeba zkontrolovat inkasní limit pro platbu stravného – min. na 1000,- Kč. V případě, že máte v MŠ více dětí, je potřeba inkasní limit násobit počtem dětí.

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ