PORTÁL PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ pro přijímání dětí do MŠ

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy Portál předškolního vzdělávání, který umožňuje zákonným zástupcům generování žádosti pro přijetí dítěte do MŠ k předškolnímu vzdělávání. Generování žádosti je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale i pro zápis v průběhu školního roku, pokud MŠ disponuje volnými místy. Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ. Mateřské školy s volnou kapacitou jsou označeny piktogramem . Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.

Řádný zápis pro přijetí dítěte do mateřské školy od 1. 9. 2022 proběhl v období 2.-6. 5. 2022.

Internetové stránky portálu předškolního vzdělávání najdete na odkazu https://ms.ostrava.cz.