Author: » Roman Chovančík

Příspěvky

No image

INFORMACE K DISTANČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Vážení rodiče, informujeme Vás, že od 1. 3. 2021 jsme zahájili distanční vzdělávání pro děti docházející do mateřské školy posledním rokem. Návrhy aktivit posíláme vždy v pondělí e-mailem mslechowiczova.ruzne@seznam.cz, s možností vyzvednout si ve třídě Květinka pracovní materiál v určených dnech a časech, o kterých se dozvíte v […]

No image

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 1. 3. 2021 DO ODVOLÁNÍ Vážení rodiče, dle usnesení vlády ze dne 26. 2. 2021 bude provoz mateřské školy od pondělí 1. 3. 2021 až do odvolání přerušen. Uzavřením MŠ vzniká nárok na OČR. Potvrzení pro ošetřovné mateřská škola nevydává, toto řeší rodiče na České správě sociálního zabezpečení a se […]

No image

 

No image

POUŽÍVÁNÍ ROUŠEK/RESPIRÁTORŮ Z důvodu aktuálního hygienického nařízení, jsou osoby, přivádějící a odvádějící děti, povinny v budově MŠ používat vždy ochranu úst a nosu (CHIRURGICKÁ rouška nebo respirátor) a to od 25. 2. 2021. Děkujeme za pochopení a respektování tohoto opatření ministerstva zdravotnictví. Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ  

No image

VE ŠKOLCE JE MNOHO KNIH, OBJEVÍME, CO JE V NICH? V rámci dotačního programu poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky na projekt s názvem „Ve školce je mnoho knih, objevíme, co je v nich?“. Tímto projektem usilujeme o aplikaci metod, které u dětí podporují rozvoj předčtenářské gramotnosti a porozumění slyšeného textu, soustředěnost, řečové a komunikativní dovednosti. Mateřská škola, […]

No image

SDĚLENÍ RODIČŮM Vážení rodiče, na pedagogické radě jsme se s učiteli domluvili, že Vás seznámím se dvěma prosbami. Prosba první: Uvítali bychom, kdybyste přicházeli s dětmi do mateřské školy dříve, než přesně v 8:00 hodin. Vede nás k tomu několik důvodů. Organizace dne, zejména u starších dětí, je nastavena tak, že v 8:45 hodin začíná vzdělávací program. Přicházíte-li […]

No image

ROZVRŽENÍ PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN (ČERVENEC A SRPEN 2021) Vážení rodiče, zápis dětí na prázdninový provoz se uskuteční v úterý 11. května 2021. Bližší informace budou postupně zveřejňovány. Časový harmonogram provozu v době hlavních prázdnin Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ

No image

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 Vážení rodiče, zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2021/2022 se uskuteční v úterý 4. května 2021. Bližší informace budou postupně zveřejňovány. Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ

No image

POKYNY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE – PROVOZ MŠ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ OD 1. 9. 2020 DO ODVOLÁNÍ Vážení rodiče, v MŠ dodržujte, prosím, následující hygienická opatření: PŘÍCHOD A ODCHOD DĚTÍ Osoby přivádějící a odvádějící děti se v prostorách MŠ zdržují co nejkratší možnou dobu. U vstupu do budovy mateřské školy použijí dezinfekci rukou. Dítě přivádí 1 osoba, a […]

No image

Aktuality a akce týkající se jednotlivých tříd si zobrazíte kliknutím na logo dané třídy na hlavní stránce.

No image

STRÁNKA MŠ NA FACEBOOKU Vážení rodiče, naše mateřská škola má vlastní oficiální stránku na Facebooku. Průběžně na ni jsou přidávány informace, týkající se akcí a chodu MŠ. Stránku si můžete přidat do oblíbených tlačítkem „Tohle se mi líbí“ a pak budete vždy upozorněni na přidání nové aktuality. Věříme, že po vzoru jiných škol, organizací, úřadů a […]