Aktuality – Kočička

PLÁNOVÁNÍ AKCÍ

Vážení rodiče, z důvodu epidemiologické situace budeme realizaci plánovaných akcí řešit s ohledem na možná rizika. O akcích, které se uskuteční, Vás budeme informovat aktuálně před jejich realizací v dostatečném předstihu. Stejně tak v tuto chvíli nevíme, zda bude organizován Klub Broučci.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ


 

INFORMACE O ZVÝŠENÍ PLATEB ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ DĚTÍ

Vážení rodiče, abychom byli schopni udržet současnou kvalitu a pestrost stravy pro Vaše děti, jsme nuceni, z důvodu zdražování potravin a energií, zvýšit cenu stravného o 3,- Kč/den a to od 1. 1. 2021.

Věk dítěte Cena celodenní stravy od 1. 1. 2021
3-6 let 35,- Kč
7-10 let (odložená školní docházka) 38,- Kč

Ve Vaší bance je potřeba zkontrolovat inkasní limit pro platbu stravného – min. na 1000,- Kč. V případě, že máte v MŠ více dětí, je potřeba inkasní limit násobit počtem dětí.

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ


 

POKYNY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE – PROVOZ MŠ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ OD 1. 9. 2020 DO ODVOLÁNÍ

Vážení rodiče, v MŠ dodržujte, prosím, následující hygienická opatření:

PŘÍCHOD A ODCHOD DĚTÍ

  • Osoby přivádějící a odvádějící děti se v prostorách MŠ zdržují co nejkratší možnou dobu. U vstupu do budovy mateřské školy použijí dezinfekci rukou. Dítě přivádí 1 osoba, a to nejpozději do 8:00 hodin. Nošení roušek se bude řídit aktuálními mimořádnými opatřeními vydaných ministerstvem zdravotnictví nebo příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

  • Nikdo z dětí/dospělých s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu nebo jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nemůže do mateřské školy vstoupit/dítě není možné přijmout ke vzdělávání.
  • Pokud se u dítěte objeví výše uvedené příznaky, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněno vzdělávání tohoto dítěte pouze v případě, že zákonný zástupce podepíše čestné prohlášení (viz níže), že se jedná o chronické nebo alergické onemocnění.
  • Děti v mateřské škole roušku nosit nemusí; i přesto dětem jednu zabalenou v sáčku do skříňky zákonný zástupce uloží.
  • Trvale je zrušeno čištění zubů dětí po obědě.

ORGANIZACE PROVOZU

  • Komunikace s ekonomkou mateřské školy je možná pouze e-mailem nebo po předchozí telefonické domluvě.
  • Komunikace s kuchařkami je možná pouze po zazvonění u venkovního zadního vchodu do školní kuchyně.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ

Manuál ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školy a školská zařízení

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19 od 15. 9. 2020

Čestné prohlášení – alergie

Protiepidemický systém (PES) pro oblast školství od 18. 11. 2020


 

STRÁNKA MŠ NA FACEBOOKU

Vážení rodiče, naše mateřská škola má vlastní oficiální stránku na Facebooku. Průběžně na ni jsou přidávány informace, týkající se akcí a chodu MŠ. Stránku si můžete přidat do oblíbených tlačítkem „Tohle se mi líbí“ a pak budete vždy upozorněni na přidání nové aktuality. Věříme, že po vzoru jiných škol, organizací, úřadů a měst se tímto krokem zlepší vzájemná komunikace mezi mateřskou školou, učiteli a rodiči.

facebook.com/mslechowiczova