Aktuality – Sluníčko

Edukační program pro rozvoj předčtenářské gramotnosti

V pondělí 4. října 2021 od 9:00 hodin bude pro děti připraven edukační program pro rozvoj předčtenářské gramotnosti „Maxi dílna aneb Fík jde do světa“. Děti se zážitkovou formou seznámí s literární předlohou Rudolfa Čechury – Maxipes Fík na cestách a zjistí, že čtení může být zábavné, hravé a snadné.

Program je dětem financován z dotačního programu statutárního města Ostrava – Naše školka, zahrada, ke „čtení“ nás nabádá.


 

INFORMACE O PLATBĚ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte je pro školní rok 2021/2022 stanovena na 400,- Kč/měsíc.

Je placeno jednorázovým nebo trvalým příkazem k úhradě.

 

INFORMACE O ZVÝŠENÍ PLATEB ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ DĚTÍ

Z důvodu novelizace vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování – úprava finančních normativů v příloze č. 2 této vyhlášky, jsme nuceni zvýšit cenu stravného, a to s účinností od 1. 9. 2021.

Věk dítěte Cena celodenní stravy od 1. 9. 2021
3-6 let 40,- Kč
7-10 let (odložená školní docházka) 43,- Kč

Ve Vaší bance je potřeba zkontrolovat inkasní limit pro platbu stravného – min. na 1000,- Kč. V případě, že máte v MŠ více dětí, je potřeba inkasní limit násobit počtem dětí.

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ


 

POKYNY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE – PROVOZ MŠ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ OD 1. 9. 2021 DO ODVOLÁNÍ

Vážení rodiče, v mateřské škole dodržujte, prosím, následující hygienická opatření:

PŘÍCHOD A ODCHOD DĚTÍ

  • Děti se od 6:00 hodin do 7:00 (7:30) hodin scházejí ve třídě Sluníčko a rozcházejí od 15:30 do 16:30 hodin ze třídy Motýlek.
  • Dítě přivádí max. 1 osoba, a to nejpozději do 8:00 hodin (z důvodu vyššího počtu osob v šatně doporučujeme rozložit Vaše příchody na celou dobu 6:00 až 8:00 hodin). Prosíme o včasný příchod do 8:00 hodin z důvodu úklidu a dezinfekce prostor. Zákonní zástupci v budově mateřské školy používají ochranu úst a nosu dle aktuálně platných opatření.
  • Při návratu z ciziny je zákonný zástupce povinen dodržet aktuálně platná opatření ministerstva zdravotnictví.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ A ORGANIZACE PROVOZU MŠ

  • Nikdo z dětí/dospělých s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu nebo jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nemůže do mateřské školy vstoupit/dítě není možné přijmout ke vzdělávání.
  • Pokud se u dítěte objeví výše uvedené příznaky, které jsou projevem chronického onemocnění včetně alergického onemocnění, je umožněno vzdělávání tohoto dítěte pouze v případě, prokáže-li zákonný zástupce, že dítě netrpí infekční nemocí, a to potvrzením lékaře.
  • Děti v mateřské škole roušku nosit nemusí; i přesto dětem jednu zabalenou chirurgickou roušku v sáčku do skříňky zákonný zástupce uloží.
  • Komunikace s ekonomkou mateřské školy je možná nejlépe e-mailem nebo po předchozí telefonické domluvě. Komunikace s kuchařkami je možná pouze po zazvonění u venkovního zadního vchodu do školní kuchyně.

V Ostravě dne 26. 8. 2021

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ


 

INFORMACE PRO RODIČE k projektu česko-polské spolupráce „Objevujeme svět techniky“

Vážení rodiče, v pátek 10. 9. 2021 v 6:00 hodin zveřejníme v šatnách tabulku k zápisu dětí na akce v rámci projektu „Objevujeme svět techniky“, které se budou konat 6. 10. 2021 v polských Głubczycích a následně 26. 10. 2021 v ostravské Dolní oblasti Vítkovic. Projekt je určen pro 22 předškolních dětí. Děti se zúčastní vzdělávacího programu zaměřeného na pokusy, práci se dřevem a techniku.

Podmínkou zápisu je platný občanský průkaz nebo pas dítěte. Projekt se bude realizovat v souladu s aktuálními epidemiologickými opatřeními zveřejněnými ministerstvem zdravotnictví.

Děti si z projektu odnesou hodnotné dárky a prožijí dny plné zážitků a překvapení. Bližší informace Vám sdělí učitelé tříd Sluníčko, Hříbek a Kočička na třídních schůzkách.

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ


 

STRÁNKA MŠ NA FACEBOOKU

Vážení rodiče, naše mateřská škola má vlastní oficiální stránku na Facebooku. Průběžně na ni jsou přidávány informace, týkající se akcí a chodu MŠ. Stránku si můžete přidat do oblíbených tlačítkem „Tohle se mi líbí“ nebo „Sledovat“ a pak budete vždy upozorněni na přidání nové aktuality. Věříme, že po vzoru jiných škol, organizací, úřadů a měst se tímto krokem zlepší vzájemná komunikace mezi mateřskou školou, učiteli a rodiči.

facebook.com/mslechowiczova