Aktuality

PLÁNOVÁNÍ AKCÍ

Vážení rodiče, z důvodu zhoršující se epidemiologické situace budeme realizaci plánovaných akcí řešit s ohledem na možná rizika. Prozatím jsme upustili od návštěv knihovny.

Z téhož důvodu se neuskuteční aktivita „Brousíme si jazýček“ (logopedie), kterou by vedla pedagogická logopedka, spadající do rizikové skupiny.

O akcích, které se uskuteční, Vás budeme informovat aktuálně před jejich realizací v dostatečném předstihu.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ


 

INFORMACE KE KLUBU BROUČCI A K DALŠÍM AKTIVITÁM

Z důvodu organizačních změn, které vycházejí z manuálu MŠMT v souvislosti s epidemiologickými opatřeními, nejsem zatím rozhodnuta, zda budeme Klub Broučci od měsíce února 2021 organizovat. Prosím o strpení. Uvidíme, jaký bude vývoj hygienických opatření ve spojení s Covid-19 pro mateřské školy.

Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli, že ani zájmové aktivity, které znáte pod názvem kroužky, v 1. pololetí organizovat nebudeme, s výjimkou logopedie.

S pozdravem

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ


POKYNY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE – PROVOZ MŠ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ OD 1. 9. 2020 DO ODVOLÁNÍ

Vážení rodiče, v MŠ dodržujte, prosím, následující hygienická opatření:

PŘÍCHOD A ODCHOD DĚTÍ

  • Osoby přivádějící a odvádějící děti se v prostorách MŠ zdržují co nejkratší možnou dobu. U vstupu do budovy mateřské školy použijí dezinfekci rukou. Dítě přivádí 1 osoba, a to nejpozději do 8:00 hodin. Nošení roušek se bude řídit aktuálními mimořádnými opatřeními vydaných ministerstvem zdravotnictví nebo příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

  • Nikdo z dětí/dospělých s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu nebo jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nemůže do mateřské školy vstoupit/dítě není možné přijmout ke vzdělávání.
  • Pokud se u dítěte objeví výše uvedené příznaky, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněno vzdělávání tohoto dítěte pouze v případě,.  prokáže-li zákonný zástupce, že dítě netrpí infekční nemocí, a to písemným potvrzením od praktického lékaře pro děti a dorost.
  • Děti v mateřské škole roušku nosit nemusí; i přesto dětem jednu zabalenou v sáčku do skříňky zákonný zástupce uloží.
  • Trvale je zrušeno čištění zubů dětí po obědě.

ORGANIZACE PROVOZU

  • Komunikace s ekonomkou mateřské školy je možná pouze e-mailem nebo po předchozí telefonické domluvě.
  • Komunikace s kuchařkami je možná pouze po zazvonění u venkovního zadního vchodu do školní kuchyně.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ

Manuál ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školy a školská zařízení

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19 od 15. 9. 2020

Čestné prohlášení – alergie


 

Aktuality a akce týkající se jednotlivých tříd si zobrazíte kliknutím na logo dané třídy na hlavní stránce.

STRÁNKA MŠ NA FACEBOOKU

Vážení rodiče, naše mateřská škola má vlastní oficiální stránku na Facebooku. Průběžně na ni jsou přidávány informace, týkající se akcí a chodu MŠ. Stránku si můžete přidat do oblíbených tlačítkem „Tohle se mi líbí“ a pak budete vždy upozorněni na přidání nové aktuality. Věříme, že po vzoru jiných škol, organizací, úřadů a měst se tímto krokem zlepší vzájemná komunikace mezi mateřskou školou, učiteli a rodiči.

facebook.com/mslechowiczova