Aktuality

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji paním učitelkám Radce, Lence M., Lence J. i paní Hance za výborně odvedenou práci během lyžařského kurzu. Našemu týmu se podařilo bez problémů se postarat o děti, zvládnout rozmary počasí, zaznamenat lyžařské pokroky, udržovat dobrou náladu a při dnešním finále roztleskat rodiče! 🙂 Také instruktoři si zaslouží velkou pochvalu.

Za celý kolektiv Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do mateřské školy se bude konat v úterý 5. května 2020. Bližší informace budou zveřejněny v průběhu příštích měsíců.

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROVOZU JEDNOTLIVÝCH MŠ V ČERVENCI A SRPNU 2020

Vážení rodiče, informujeme Vás o časovém harmonogramu provozu jednotlivých mateřských škol v období hlavních prázdnin (červenec a srpen 2020) dle souhlasu Rady městského obvodu MOaP usnesení č. 1363/RMOb1822/20/19. V usnesení je také uvedeno, že provoz může být ještě upraven v případě havárií nebo nutných rekonstrukcí, které nemohou být realizovány v průběhu školního roku.

Zápis na prázdninový provoz do jednotlivých mateřských škol se bude konat v jednotném termínu pro všechny mateřské školy a to v úterý 12. 5. 2020 v místě a době provozu jednotlivých MŠ.

Rozpis provozu jednotlivých MŠ

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ

Aktuality a akce týkající se jednotlivých tříd si zobrazíte kliknutím na logo dané třídy na hlavní stránce.

STRÁNKA MŠ NA FACEBOOKU

Vážení rodiče, naše mateřská škola má vlastní oficiální stránku na Facebooku. Průběžně na ni jsou přidávány informace, týkající se akcí a chodu MŠ. Stránku si můžete přidat do oblíbených tlačítkem „Tohle se mi líbí“ a pak budete vždy upozorněni na přidání nové aktuality. Věříme, že po vzoru jiných škol, organizací, úřadů a měst se tímto krokem zlepší vzájemná komunikace mezi mateřskou školou, učiteli a rodiči.

facebook.com/mslechowiczova