Alergeny v potravinách

 

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 ze dne 25. 10. 2011 s účinností od 13. 12. 2014, článek 21, jsou na jídelníčku číslem označeny určité látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost, uvedené v příloze II, které připravovaný pokrm nebo nápoj obsahuje.

 

Seznam alergenů