Cena stravování

 

Stanovení ceny stravného se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.

 

Kalkulace stravného s účinností od 1. 9. 2017:

 

Strávníci 3-6 let -> 32,- Kč

 

Strávníci 3-6 let -> 68,- Kč (nedotovaná cena při opakovaném neodhlášení dítěte)

 

Strávníci 7-10 let -> 35,- Kč

 

Strávníci 7-10 let -> 71,- Kč (nedotovaná cena při opakovaném neodhlášení dítěte)