Cena stravování

 

Stanovení ceny stravného se řídí finančními limity na nákup potravin dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.

 

Kalkulace stravného s účinností od 1. 9. 2021:

 

Strávníci 3-6 let -> 40,- Kč

 

Strávníci 3-6 let -> 112,- Kč (nedotovaná cena při opakovaném neodhlášení dítěte)

 

Strávníci 7-10 let -> 43,- Kč

 

Strávníci 7-10 let -> 115,- Kč (nedotovaná cena při opakovaném neodhlášení dítěte)