Nadstandardní aktivity

 

Nabízíme nadstandardní zájmové aktivity pro děti, které se vzdělávají v naší mateřské škole a jsou určeny převážně pro starší děti.

Keramika

Prostřednictvím práce s keramickou hlínou si děti rozvíjejí tvořivost a fantazii, jemnou motoriku, schopnost soustředit se na činnost a udržet pozornost při řešení technických problémů, se kterými se při zpracování hlíny setkají, učí se spolupracovat a domluvit se ve skupině při vlastní práci. V mateřské škole máme k dispozici vlastní keramickou pec.

Pěvecký sbor Cvrčci

Děti se učí základním pěveckým návykům a dovednostem. Rozvíjejí svou hudební paměť, zdokonalují artikulaci, věnují se intonačním, rytmickým a logopedickým cvičením, jednoduchým dětským písním a hudebním hrám. Postupně se učí lidové i umělé písně. Děti získávají důležité praktické zkušenosti a potřebné sebevědomí při veřejných vystoupeních.

Plavání

Děti se seznamují s vodou a učí se základní plavecké dovednosti pod vedením paní učitelky ze základní školy. Plavání probíhá v bazénu ZŠ Gen. Píky.

Brousíme si jazýček

Externí logopedka připravuje individuálně pro děti hravá a zábavná logopedická cvičení zaměřená na správnou artikulaci hlásek. Ta pomáhají dětem rozšiřovat slovní zásobu a zlepšovat vyjadřovací schopnosti. Logopedka může rodiče informovat o potřebách rozvoje a pokrocích jejich dítěte. Každé dítě obdrží také metodické listy nalepené do sešitu pro domácí procvičování s rodiči, které je zásadní.


Pronájem prostor pro cvičení jógy – kurzy pro dospělé

Kurzy probíhají v odpoledních a podvečerních hodinách, dvakrát týdně pod vedením externí lektorky.