Nadstandardní aktivity

 

Nabízíme nadstandardní zájmové aktivity převážně pro starší děti, které se vzdělávají v naší mateřské škole.

Pěvecký sbor Cvrčci

Děti se učí základním pěveckým návykům a dovednostem. Rozvíjejí svou hudební paměť, zdokonalují artikulaci, věnují se intonačním, rytmickým a logopedickým cvičením, jednoduchým dětským písním a hudebním hrám. Postupně se učí lidové i umělé písně. Děti získávají důležité praktické zkušenosti a potřebné sebevědomí při veřejných vystoupeních Aktivita probíhá pod vedením našich paní učitelek.

Atletická školka

Děti se seznamují se základy atletiky, gymnastiky a zdokonalují se v jiných pohybových dovednostech. Aktivita probíhá v tělocvičně ZŠ Gen. Píky pod vedením našich paní učitelek.

Plavání (nyní kurz neprobíhá – hledání nového lektora v ZŠ)

Děti se seznamují s vodou a učí se základní plavecké dovednosti pod vedením paní učitelky ze základní školy. Plavání probíhá v bazénu ZŠ Gen. Píky.

Brousíme si jazýček

Externí logopedka připravuje individuálně pro děti hravá a zábavná logopedická cvičení zaměřená na správnou artikulaci hlásek. Ta pomáhají dětem rozšiřovat slovní zásobu a zlepšovat vyjadřovací schopnosti. Logopedka může rodiče informovat o potřebách rozvoje a pokrocích jejich dítěte. Každé dítě obdrží také metodické listy nalepené do sešitu pro domácí procvičování s rodiči, které je zásadní.


Pronájem prostor pro cvičení jógy – kurzy pro dospělé

Kurzy probíhají v odpoledních a podvečerních hodinách, dvakrát týdně pod vedením externí lektorky.