Naše mateřská škola

 

Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace je typizovaná tří pavilónová budova na sídlišti Fifejdy, nedaleko centra Ostravy. Svoji činnost zahájila 1. 9. 1980. Zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Od 1. 7. 1997 je mateřská škola příspěvkovou organizací.

logo-moap

 

Mateřská škola zajišťuje pro děti celodenní vzdělávání od 6:00 do 16:30 hodin. Kapacita mateřské školy je 125 dětí.

4. 12. 2014 byl ředitelce mateřské školy slavnostně předán děkanem Pedagogické fakulty Ostravské univerzity statut fakultní instituce. S Katedrou preprimární a primární pedagogiky mateřská škola spolupracuje již řadu let při poskytování praxe studentům.

PdF OU

 

K 1. 9. 2011 prošla mateřská škola celkovou rekonstrukcí. Byla provedena výměna oken, zateplení, fasáda a současně i nová střecha. Velmi hezky a vkusně je vyzdoben i interiér mateřské školy. K naší společné tvořivé práci používáme převážně přírodních materiálů, veselých barev, keramických výrobků a můžeme se pochlubit hezkými malbami, výtvory dětí i dospělých.

Budovu mateřské školy obklopuje velká zahrada. Zahradu pro děti tvoříme tak, aby byla pro ně velmi pestrá, podnětná, rozvíjela je a probouzela v nich vztah k přírodě. Každá třída má záhonek s bylinkami a truhlík, ve kterém pěstuje rostliny dle vlastního výběru, volby dětí. Každá třída má samostatné pískoviště vybavené velkým slunečníkem. V areálu školní zahrady jsou různé hrací prvky, skluzavky, mlhoviště, domeček, pružinová houpadla. Všechny prvky jsou instalovány tak, aby v dětech probouzely zájem o aktivnější pohybové vyžití. Zahrada skýtá i dostatek prostoru pro míčové hry a realizaci atletických disciplín. V zimním období mohou děti i bobovat.

Součástí mateřské školy je i školní jídelna. Kapacita školní jídelny je 160 jídel. Vaříme zdravě a chutně. V roce 2018 prošla školní jídelna částečnou rekonstrukcí – výměna vzduchotechniky a nákup nových úložných prostor.

Vzdělávání vychází ze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem

„Pramínky poznání…“

s účinností od 1. 9. 2020 a je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.