Organizační struktura dne

 
6:15 – 7:00 (7:30) hod.

Scházení dětí ve třídě Motýlek, hry dle volby dětí.

 
7:00 (7:30) – 11:40 hod.

Přechod dětí do svých tříd – individuální rozhovory s dětmi, volné hry dle vlastních zájmů, spontánní i řízené činnosti ve skupinách kombinované prací dětí v kolektivu, zaměřené na poznávací, výtvarné, pracovní, hudební i dramatické aktivity, cvičení a pohybové aktivity.

Dopolední svačina.

Pobyt venku zaměřený na sportovní a pohybové činnosti, pozorování, poznávací vycházky, zájmové činnosti dětí.

 
11:40 – 12:30 hod.

Příprava na oběd, oběd.

 
12.30 – 14.45 hod.

Poslech pohádek, hudby, odpočinek.

Realizace pedagogických projektů, dílčích integrovaných bloků zaměřených k výtvarným, hudebním a pohybovým činnostem.

Klidové činnosti (kreslení, práce s časopisem, knihou apod.) – děti s nižší potřebou spánku. Individuální práce s předškoláky.

Odpolední svačina.

 
14.45 – 16.30 hod.

Individuální činnosti, tvořivé činnosti dětí, hry. Postupné rozcházení dětí. Od 15:30 hod. postupné scházení do třídy Kočička.

 
od 15:30 hod.

Rozcházení dětí ve třídě Kočička.

 

Průběh dne ve třídách 2-3letých dětí je upraven s ohledem na potřeby dětí. Jídlo je podáváno dříve. Největší prostor věnujeme volné hře dětí. Pro pobyt venku využíváme převážně školní zahradu, v případě nepříznivého počasí chodíme s dětmi na krátkou vycházku. Děti mají dostatek času na odpočinek.