Školní vzdělávací program

Vzdělávání vychází ze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem

 

PRAMÍNKY POZNÁNÍ…

 

s účinností od 1. 9. 2020 a je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.