POZVÁNKA NA SCHŮZKU S PANÍ UČITELKOU Z PRVNÍ TŘÍDY ZŠ GEN. PÍKY

aneb „Než půjdeme k zápisu“

Vážení rodiče, blíží se doba zápisů dětí do ZŠ, proto jsme pro Vás již tradičně zprostředkovali setkání s vyučující prvních tříd. Zveme Vás na přednášku, kterou povede paní Mgr. Marcela Popalová, učitelka ZŠ Gen. Píky, se kterou už řadu let spolupracujeme a má s „prvňáčky“ bohaté zkušenosti.

Program přednášky:

  • Připravenost dítěte na vstup do ZŠ.
  • Jak bude probíhat zápis do ZŠ.
  • Co budou děti do první třídy potřebovat (praktické rady a ukázky).
  • Jak rozvíjet s dětmi předčtenářské, předmatematické, komunikativní dovednosti, grafomotoriku.

V průběhu celé přednášky bude dán prostor také Vašim dotazům a diskuzi o souvisejících tématech, která Vás budou zajímat.

Kdy: 13. 3. 2019 od 16:00 hod.

Kde: ve třídě Motýlek

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ


 


 

STRÁNKA MŠ NA FACEBOOKU

Vážení rodiče, naše mateřská škola má vlastní oficiální stránku na Facebooku. Průběžně na ni jsou přidávány informace, týkající se akcí a chodu MŠ. Stránku si můžete přidat do oblíbených tlačítkem „Tohle se mi líbí“ a pak budete vždy upozorněni na přidání nové aktuality. Věříme, že po vzoru jiných škol, organizací, úřadů a měst se tímto krokem zlepší vzájemná komunikace mezi mateřskou školou, učiteli a rodiči.

facebook.com/mslechowiczova

 

PROJEKT PAPÍR ZA PAPÍR

Vážení rodiče, naše mateřská škola je zapojena do projektu Papír za papír.

Co to pro nás (Vás) znamená:

1.) Můžete sbírat letáky, noviny, časopisy, katalogy, kancelářský papír z Vaší domácnosti.

2.) Kdykoliv jej můžete donést do kontejneru u mateřské školy – modrý kontejner je umístěn u zadního vchodu do školní jídelny a označen logem projektu Papír za papír (ne kontejner společnosti OZO).

3.) Smysl projektu – za určité množství starého papíru obdrží mateřská škola produkty z recyklovaného papíru dle vlastního výběru (kreslicí kartony, papíry do tiskárny, sešity,…).

Za Vaši účast moc děkují děti a kolektiv mateřské školy!