ZMĚNY V ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že plošně dochází k neustálému zvyšování cen energií a služeb, jsme nuceni po dvou letech zvýšit úplatu za předškolní vzdělávání o 50,- Kč, a to ze 400 na 450,- Kč. Přesnou kalkulaci, která je stanovena na základě neinvestičních výdajů mateřské školy, naleznete v podobě přílohy ve Směrnici o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání, s datem účinnosti od 1. 9. 2022, vyvěšené na nástěnce u vstupu do třídy Kočička a na internetových stránkách mateřské školy v záložce Úřední deska.

Ve Vaší bance bude potřeba změnit příkaz k úhradě. Nově bude platbě přidělen variabilní symbol, který Vám sdělíme na začátku školního roku.

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ


 

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU V ČERVENCI A SRPNU 2022

Vážení rodiče, z důvodu konání rozsáhlé rekonstrukce ZTI (rozvodů vody, koupelen dětí ve všech třídách a celé školní kuchyně včetně přípraven jídla), bude mít naše mateřská škola přerušen provoz po celou dobu hlavních prázdnin (červenec i srpen 2022). Prázdninový provoz zajišťují ostatní mateřské školy v městském obvodě MOaP dle přiloženého harmonogramu.

Děkujeme za pochopení. Nebudeme mít prázdninový provoz, ale i tak se NEZASTAVÍME. 🙂

Časový harmonogram provozu v době hlavních prázdnin

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ


 

STRÁNKA MŠ NA FACEBOOKU

Vážení rodiče, naše mateřská škola má vlastní oficiální stránku na Facebooku. Průběžně na ni jsou přidávány informace, týkající se akcí a chodu MŠ. Stránku si můžete přidat do oblíbených tlačítkem „Tohle se mi líbí“ nebo „Sledovat“ a pak budete vždy upozorněni na přidání nové aktuality. Věříme, že po vzoru jiných škol, organizací, úřadů a měst se tímto krokem zlepší vzájemná komunikace mezi mateřskou školou, učiteli a rodiči.

facebook.com/mslechowiczova