VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

Ve čtvrtek 15. října 2020 od 8:00 hodin ve třídě Sluníčko proběhne focení dětí na foto s vánočním motivem. Z důvodu hygienických opatření bude focení pouze se sourozenci docházejícími do naší mateřské školy a bez asistence rodičů. Více informací na nástěnkách v šatnách dětí.


 

VÝLET NA JAROŠŮV STATEK VE STUDÉNCE

V pátek 2. října 2020 navštíví děti Jarošův statek ve Studénce. Tady budou mít možnost seznámit se s různými druhy zvířat a prací na statku. Sraz v MŠ do 7:45 hodin. Dětem dejte s sebou batůžek a do něj pití 0,5 litru, pláštěnku a můžete i malý oplatek. Svačinku dostanou děti do batůžku z MŠ. Výlet se bude konat za každého počasí.

Vzhledem k tématu výletu dejte dětem vhodné oblečení a obutí i vzhledem k aktuálnímu počasí. Učitelům můžete ráno předat malé množství suchého pečiva, nakrájenou mrkev nebo jablko, zvířátka budou na děti s láskou vzpomínat.


 

PLÁNOVÁNÍ AKCÍ

Vážení rodiče, z důvodu zhoršující se epidemiologické situace budeme realizaci plánovaných akcí řešit s ohledem na možná rizika. Prozatím jsme upustili od návštěv knihovny.

Z téhož důvodu se neuskuteční aktivita „Brousíme si jazýček“ (logopedie), kterou by vedla pedagogická logopedka, spadající do rizikové skupiny.

O akcích, které se uskuteční, Vás budeme informovat aktuálně před jejich realizací v dostatečném předstihu.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ


 

POUŽÍVÁNÍ ROUŠEK

Z důvodu aktuálního hygienického nařízení, jsou osoby, přivádějící a odvádějící děti, povinny v budově MŠ používat vždy ochranu úst a nosu (rouška, šátek…) od 10. 9. 2020.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ


 

POKYNY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE – PROVOZ MŠ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ OD 1. 9. 2020 DO ODVOLÁNÍ

Vážení rodiče, v MŠ dodržujte, prosím, následující hygienická opatření:

PŘÍCHOD A ODCHOD DĚTÍ

  • Osoby přivádějící a odvádějící děti se v prostorách MŠ zdržují co nejkratší možnou dobu. U vstupu do budovy mateřské školy použijí dezinfekci rukou. Dítě přivádí 1 osoba, a to nejpozději do 8:00 hodin. Nošení roušek se bude řídit aktuálními mimořádnými opatřeními vydaných ministerstvem zdravotnictví nebo příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

  • Nikdo z dětí/dospělých s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu nebo jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nemůže do mateřské školy vstoupit/dítě není možné přijmout ke vzdělávání.
  • Pokud se u dítěte objeví výše uvedené příznaky, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněno vzdělávání tohoto dítěte pouze v případě,.  prokáže-li zákonný zástupce, že dítě netrpí infekční nemocí, a to písemným potvrzením od praktického lékaře pro děti a dorost.
  • Děti v mateřské škole roušku nosit nemusí; i přesto dětem jednu zabalenou v sáčku do skříňky zákonný zástupce uloží.
  • Trvale je zrušeno čištění zubů dětí po obědě.

ORGANIZACE PROVOZU

  • Komunikace s ekonomkou mateřské školy je možná pouze e-mailem nebo po předchozí telefonické domluvě.
  • Komunikace s kuchařkami je možná pouze po zazvonění u venkovního zadního vchodu do školní kuchyně.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ

Manuál ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školy a školská zařízení

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19 od 15. 9. 2020

Čestné prohlášení – alergie