POTVRZENÍ K DAŇOVÉMU PŘIZNÁNÍ

Vážení rodiče, ve svých třídách si můžete vyzvednout potvrzení k daňovému přiznání za platbu úplaty za rok 2020.

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ


 

PLÁNOVÁNÍ AKCÍ

Vážení rodiče, z důvodu epidemiologické situace budeme realizaci plánovaných akcí řešit s ohledem na možná rizika. O akcích, které se uskuteční, Vás budeme informovat aktuálně před jejich realizací v dostatečném předstihu. Stejně tak v tuto chvíli nevíme, zda bude organizován Klub Broučci.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ


 

INFORMACE O ZVÝŠENÍ PLATEB ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ DĚTÍ

Vážení rodiče, abychom byli schopni udržet současnou kvalitu a pestrost stravy pro Vaše děti, jsme nuceni, z důvodu zdražování potravin a energií, zvýšit cenu stravného o 3,- Kč/den a to od 1. 1. 2021.

Věk dítěte Cena celodenní stravy od 1. 1. 2021
3-6 let 35,- Kč
7-10 let (odložená školní docházka) 38,- Kč

Ve Vaší bance je potřeba zkontrolovat inkasní limit pro platbu stravného – min. na 1000,- Kč. V případě, že máte v MŠ více dětí, je potřeba inkasní limit násobit počtem dětí.

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ


 

POUŽÍVÁNÍ ROUŠEK

Z důvodu aktuálního hygienického nařízení, jsou osoby, přivádějící a odvádějící děti, povinny v budově MŠ používat vždy ochranu úst a nosu (rouška, šátek…) od 10. 9. 2020.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ


 

POKYNY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE – PROVOZ MŠ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ OD 1. 9. 2020 DO ODVOLÁNÍ

Vážení rodiče, v MŠ dodržujte, prosím, následující hygienická opatření:

PŘÍCHOD A ODCHOD DĚTÍ

  • Osoby přivádějící a odvádějící děti se v prostorách MŠ zdržují co nejkratší možnou dobu. U vstupu do budovy mateřské školy použijí dezinfekci rukou. Dítě přivádí 1 osoba, a to nejpozději do 8:00 hodin. Nošení roušek se bude řídit aktuálními mimořádnými opatřeními vydaných ministerstvem zdravotnictví nebo příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

  • Nikdo z dětí/dospělých s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu nebo jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nemůže do mateřské školy vstoupit/dítě není možné přijmout ke vzdělávání.
  • Pokud se u dítěte objeví výše uvedené příznaky, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněno vzdělávání tohoto dítěte pouze v případě, že zákonný zástupce podepíše čestné prohlášení (viz níže), že se jedná o chronické nebo alergické onemocnění.
  • Děti v mateřské škole roušku nosit nemusí; i přesto dětem jednu zabalenou v sáčku do skříňky zákonný zástupce uloží.
  • Trvale je zrušeno čištění zubů dětí po obědě.

ORGANIZACE PROVOZU

  • Komunikace s ekonomkou mateřské školy je možná pouze e-mailem nebo po předchozí telefonické domluvě.
  • Komunikace s kuchařkami je možná pouze po zazvonění u venkovního zadního vchodu do školní kuchyně.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ

Manuál ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školy a školská zařízení

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19 od 15. 9. 2020

Čestné prohlášení – alergie

Protiepidemický systém (PES) pro oblast školství od 18. 11. 2020