Přejeme všem dětem a rodičům hodně prázdninových zážitků plného letního sluníčka a na rozloučenou jsme vytvořili prezentaci, která je ohlédnutím za celým školním rokem v naší třídě. Prezentace je ke stažení níže.

(V některých prohlížečích je potřeba kliknout pravým tlačítkem myši -> Uložit odkaz jako…)

Co jsme zažili v naší třídě Sluníčko – 2021/2022


 

ZMĚNY V ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že plošně dochází k neustálému zvyšování cen energií a služeb, jsme nuceni po dvou letech zvýšit úplatu za předškolní vzdělávání o 50,- Kč, a to ze 400 na 450,- Kč. Přesnou kalkulaci, která je stanovena na základě neinvestičních výdajů mateřské školy, naleznete v podobě přílohy ve Směrnici o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání, s datem účinnosti od 1. 9. 2022, vyvěšené na nástěnce u vstupu do třídy Kočička a na internetových stránkách mateřské školy v záložce Úřední deska.

Ve Vaší bance bude potřeba změnit příkaz k úhradě. Nově bude platbě přidělen variabilní symbol, který Vám sdělíme na začátku školního roku.

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ


 

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče, ředitelka mateřské školy, na základě souhlasu Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, usnesení č. 4212/RMOb1822/69/22, rozhodla o přerušení provozu mateřské školy v době od 27. 6. do 30. 6. 2022.

Z důvodu komplexní opravy rozvodů vody a obkladů v koupelnách dětí, přípravnách jídla a školní kuchyni.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ