Úřední deska

 

Oficiální (i fakturační) název mateřské školy:

Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace

 

Hlavní předmět činnosti a důvod založení:

Poskytování předškolního vzdělávání, zajištění školního stravování a stravování zaměstnanců dle příslušných právních předpisů.

 

Adresa mateřské školy:

Lechowiczova 3110/8

702 00 Ostrava

 

Zřizovatel mateřské školy:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Náměstí Dr. E. Beneše 555/6

729 29 Ostrava

 

Telefon: 596 612 386

E-mail: mslechowiczova@seznam.cz

IČ: 66739721

DIČ: CZ66739721 (nejsme plátci DPH)

ID datové schránky: 59jkwep

Internetové stránky: www.mslechowiczova.com

Stránka MŠ na Facebooku: www.facebook.com/mslechowiczova

 

Bankovní spojení:

Komerční banka Ostrava

Číslo účtu: 19-6369980237/0100

 

Pro přihlášení a odhlášení stravy využijte:

Mobil: 774 145 493

E-mail: mslechowiczova.ekonom@seznam.cz

 

Ředitelka MŠ (statutární orgán): Mgr. Šárka Králová

Mobil: 602 412 528

Úřední hodiny: dle e-mailové nebo telefonické domluvy

 

Strategické a jiné dokumenty mateřské školy:

(Všechny směrnice a řády jsou trvale vyvěšeny na nástěnce u hlavního vchodu do třídy Kočička.)

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od 1. 9. 2021

Informace o zpracování osobních údajů a kontaktní údaje pověřence

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Školní řád od 1. 9. 2020

Provozní řád školní zahrady od 1. 11. 2018

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ od 1. 9. 2021

Příloha č. 1 Kalkulace nákladů na provoz MŠ

Zřizovací listina příspěvkové organizace

 

Rozpočty mateřské školy:

Rozpočet mateřské školy pro rok 2021

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023

 

Formuláře:

(Tyto a všechny další formuláře lze získat v tištěné podobě v mateřské škole.)

Omluvný list ze vzdělávání (pouze předškoláci) pro omluvu jejich absence

 

Žádosti o informace a sazebník úhrad:

Směrnice o svobodném přístupu k informacím a sazebník úhrad za poskytování informací

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

 

Příjem žádostí a dalších podání + opravné prostředky + návody pro řešení životních situací:

Směrnice o postupu při vyřizování stížností

Směrnice o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021

Postup při přijímaní dětí do mateřské školy – životní situace

Organizace školního roku

Informace pro zákonné zástupce o povinném předškolním vzdělávání od 5 let věku dítěte

Informace pro zákonné zástupce k organizaci zápisů k povinné školní docházce v ZŠ

 

Nejdůležitější používané právní předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání