Aktuality – Kočička

POKYNY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE – PROVOZ MŠ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ OD 10. 5. 2021 DO ODVOLÁNÍ

Vážení rodiče, od 10. 5. 2021 je umožněno vzdělávání všech dětí bez nutnosti testování. V mateřské škole dodržujte, prosím, následující hygienická opatření:

PŘÍCHOD A ODCHOD DĚTÍ

  • Děti se od 6:00 hodin do 7:00 (7:30) hodin scházejí ve třídě Sluníčko a rozcházejí od 15:30 do 16:30 hodin ze třídy Motýlek.
  • Dítě přivádí max. 1 osoba, a to nejpozději do 8:00 hodin (z důvodu vyššího počtu osob v šatně doporučujeme rozložit Vaše příchody na celou dobu 6:00 až 8:00 hodin). Prosíme o včasný příchod do 8:00 hodin z důvodu úklidu a dezinfekce prostor. Zákonní zástupci v budově mateřské školy používají respirátor FFP2.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ A ORGANIZACE PROVOZU MŠ

  • Nikdo z dětí/dospělých s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu nebo jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nemůže do mateřské školy vstoupit/dítě není možné přijmout ke vzdělávání.
  • Pokud se u dítěte objeví výše uvedené příznaky, které jsou projevem chronického onemocnění včetně alergického onemocnění, je umožněno vzdělávání tohoto dítěte pouze v případě, prokáže-li zákonný zástupce, že dítě netrpí infekční nemocí, a to potvrzením lékaře.
  • Děti v mateřské škole roušku nosit nemusí; i přesto dětem jednu zabalenou chirurgickou roušku v sáčku do skříňky zákonný zástupce uloží.
  • Komunikace s ekonomkou mateřské školy je možná nejlépe e-mailem nebo po předchozí telefonické domluvě. Komunikace s kuchařkami je možná pouze po zazvonění u venkovního zadního vchodu do školní kuchyně.

V Ostravě dne 5. 5. 2021

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ


 

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Milé děti a rodiče, v pátek 11. června 2021 proběhne rozloučení s předškoláky na zahradě mateřské školy.

Bližší informace o organizaci akce budou postupně zveřejňovány.

Akce bude určena pouze pro děti odcházející v září do ZŠ a uskuteční se za každého počasí.


 

STRÁNKA MŠ NA FACEBOOKU

Vážení rodiče, naše mateřská škola má vlastní oficiální stránku na Facebooku. Průběžně na ni jsou přidávány informace, týkající se akcí a chodu MŠ. Stránku si můžete přidat do oblíbených tlačítkem „Tohle se mi líbí“ a pak budete vždy upozorněni na přidání nové aktuality. Věříme, že po vzoru jiných škol, organizací, úřadů a měst se tímto krokem zlepší vzájemná komunikace mezi mateřskou školou, učiteli a rodiči.

facebook.com/mslechowiczova