Aktuality

Přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče, ředitelka mateřské školy, na základě souhlasu Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesení č. 4627/RMOb1822/78/22, rozhodla o přerušení provozu mateřské školy v době vánočních prázdnin od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023.

Mateřská škola bude opět otevřena (stejně jako základní školy) v úterý 3. 1. 2023.

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ


 

INFORMACE O ZVÝŠENÍ PLATEB ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ DĚTÍ

Vážení rodiče, z důvodu vzrůstajících cen energií a potravin, jsme nuceni zvýšit cenu stravného, a to s účinností od 1. 11. 2022. Bez tohoto navýšení bychom již nebyli schopni nabízet dětem kvalitní a plnohodnotnou stravu.

Věk dítěte Cena celodenní stravy od 1. 11. 2022
3-6 let 45,- Kč
7 let (odložená školní docházka) 48,- Kč

Ve Vaší bance je potřeba zkontrolovat inkasní limit pro platbu stravného – min. na 1200,- Kč. V případě, že máte v MŠ více dětí, je potřeba inkasní limit násobit počtem dětí. Směrnice o stanovení výše úplaty za školní stravování je zveřejněna na nástěnce u vstupu do třídy Kočička.

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ


 

PORTÁL PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ pro přijímání dětí do MŠ

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy Portál předškolního vzdělávání, který umožňuje zákonným zástupcům generování žádosti pro přijetí dítěte do MŠ k předškolnímu vzdělávání. Generování žádosti je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale i pro zápis v průběhu školního roku, pokud MŠ disponuje volnými místy. Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ. Mateřské školy s volnou kapacitou jsou označeny piktogramem . Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.

Internetové stránky portálu předškolního vzdělávání najdete na odkazu https://ms.ostrava.cz.

 


 

Aktuality a akce týkající se jednotlivých tříd si zobrazíte kliknutím na logo dané třídy na hlavní stránce.


STRÁNKA MŠ NA FACEBOOKU

Vážení rodiče, naše mateřská škola má vlastní oficiální stránku na Facebooku. Průběžně na ni jsou přidávány informace, týkající se akcí a chodu MŠ. Stránku si můžete přidat do oblíbených tlačítkem „Tohle se mi líbí“ nebo „Sledovat“ a pak budete vždy upozorněni na přidání nové aktuality. Věříme, že po vzoru jiných škol, organizací, úřadů a měst se tímto krokem zlepší vzájemná komunikace mezi mateřskou školou, učiteli a rodiči.

facebook.com/mslechowiczova