Aktuality

PORTÁL PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ pro přijímání dětí do MŠ

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy Portál předškolního vzdělávání, který umožňuje zákonným zástupcům generování žádosti pro přijetí dítěte do MŠ k předškolnímu vzdělávání. Generování žádosti je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale i pro zápis v průběhu školního roku, pokud MŠ disponuje volnými místy. Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ. Mateřské školy s volnou kapacitou jsou označeny piktogramem . Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.

Internetové stránky portálu předškolního vzdělávání najdete na odkazu https://ms.ostrava.cz.

 


 

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU V ČERVENCI A SRPNU 2022

Vážení rodiče, z důvodu konání rozsáhlé rekonstrukce ZTI (rozvodů vody, koupelen dětí ve všech třídách a celé školní kuchyně včetně přípraven jídla), bude mít naše mateřská škola přerušen provoz po celou dobu hlavních prázdnin (červenec i srpen 2022). Prázdninový provoz zajišťují ostatní mateřské školy v městském obvodě MOaP dle přiloženého harmonogramu.

Děkujeme za pochopení. Nebudeme mít prázdninový provoz, ale i tak se NEZASTAVÍME. 🙂

Časový harmonogram provozu v době hlavních prázdnin

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ


 

Aktuality a akce týkající se jednotlivých tříd si zobrazíte kliknutím na logo dané třídy na hlavní stránce.


STRÁNKA MŠ NA FACEBOOKU

Vážení rodiče, naše mateřská škola má vlastní oficiální stránku na Facebooku. Průběžně na ni jsou přidávány informace, týkající se akcí a chodu MŠ. Stránku si můžete přidat do oblíbených tlačítkem „Tohle se mi líbí“ nebo „Sledovat“ a pak budete vždy upozorněni na přidání nové aktuality. Věříme, že po vzoru jiných škol, organizací, úřadů a měst se tímto krokem zlepší vzájemná komunikace mezi mateřskou školou, učiteli a rodiči.

facebook.com/mslechowiczova