Cena stravování

Stanovení ceny stravného se řídí finančními limity na nákup potravin dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.

Kalkulace stravného s účinností od 1. 11. 2022:

Strávníci 3-6 let -> 45,- Kč

Strávníci 3-6 let -> 122,- Kč (nedotovaná cena při opakovaném neodhlášení dítěte)

Strávníci 7-10 let -> 48,- Kč

Strávníci 7-10 let -> 125,- Kč (nedotovaná cena při opakovaném neodhlášení dítěte)