Přihlašování a odhlašování

Přihlašování a odhlašování stravy během školního roku, o prázdninách i při onemocnění je možno prostřednictvím sešitů v šatnách dětí nebo telefonicky na čísle 774 145 493 nebo na adrese mslechowiczova.jidelna@seznam.cz vždy den předem do 13:00 hodin.

V případě, že dítě onemocní náhle a rodič není schopen včas stravu odhlásit, má možnost si v první den nepřítomnosti dítěte v mateřské škole finančně dotovanou stravu vyzvednout od 12:00 do 12:15 hodin ve spojovací chodbě MŠ u dané třídy. Odhlásit stravu lze vždy jeden pracovní den předem do 13:00 hodin. V den, který následuje po dvou a více za sebou jdoucích dnech pracovního klidu nebo po dvou a více dnech, kdy byl přerušen provoz mateřské školy, lze stravu odhlásit do 8:00 hodin, ale není možno si v tento den oběd vyzvednout. Dítě, které není přítomno v MŠ, je na tento den automaticky odhlášeno. Na další dny už je pak povinností zákonného zástupce dítě ze stravování odhlásit.

V případě, že se dítě řádně neodhlásí, bude mu od druhého dne účtována částka plné výše stravného – tzn. nedotovaná strava vizte záložku Cena stravování.