Spotřební koš

 

Spotřební koš je základním kritériem posuzování pestrosti stravy ve školních jídelnách. Určuje žádoucí průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka a den, která vychází z doporučených výživových dávek v ČR. Je zákonnou normou, jídelny ho musí dodržovat. Zda školní jídelna dodržuje naplňování spotřebního koše, kontroluje ČŠI. V případě kontroly ze strany Zdravotního dozoru (hygieny) je Spotřební koš první, co je kontrolováno a v případě nedodržení uvedeného také postihováno. Personál školní jídelny je pravidelně proškolován o směrech ve zdravé výživě. Zdravým stravováním předškolních a školních dětí přispíváme k dobrému fyzickému i duševnímu vývoji našich dětí. Ve spotřebním koši se sleduje 10 základních skupin potravin, které zajišťují přísun potřebných živin podle výživových doporučení a tím i zdravou, pestrou a vyváženou stravu.

 

 

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, rozděluje Spotřební koš pro kategorie strávníků podle věku dětí:

1. kategorie 3-6 let

2. kategorie 7-10 let

3. kategorie 11-14 let

4. kategorie 15-18 let

 

Přehled sledovaných potravin a jejich tolerance plnění dle vyhlášky:

Maso 75-100 %
Ryby 75-100 %
Mléko 75-100 %
Mléčné výrobky 75-100 %
Tuky volné méně než 100 %
Cukr volný méně než 100 %
Zelenina 75-100 %
Ovoce 75-100 %
Brambory 75-100 %
Luštěniny 75-100 %

 

Výpočet spotřebního koše se provádí každý měsíc a dokumentuje se, jak se tato doporučení plní.

Odborníci na zdravou výživu zdůrazňují, že je žádoucí snižovat spotřebu tuků a cukrů a naopak zvyšovat spotřebu ryb, zeleniny, ovoce a luštěnin. Maso by mělo zůstávat na spodní hranici tolerance.

V rámci zkvalitnění plnění spotřebního koše je dětem denně podáváno čerstvé ovoce nebo mísa se syrovou zeleninou.

Stravování dítěte v MŠ – přesnídávka, oběd a svačina – pokryje 60 % doporučené denní dávky potravin. Nemohou tak být zabezpečeny všechny potřebné živiny v rámci celého dne v optimálním množství. Na celkový stav výživy dětí má stále rozhodující vliv domácí stravování.