Co dále nabízíme

 

Z důvod současné epidemiologické situace a hygienických opatření a nařízení jsme se rozhodli, že níže uvedené zájmové aktivity, které znáte pod názvem „kroužky“, organizovat nebudeme.

 

Nabízíme širokou škálu nadstandardních zájmových aktivit pro děti, které se vzdělávají v naší mateřské škole.

Keramika

Prostřednictvím práce s keramickou hlínou si děti rozvíjejí tvořivost a fantazii, jemnou motoriku, schopnost soustředit se na činnost a udržet pozornost při řešení technických problémů, se kterými se při zpracování hlíny setkají, učí se spolupracovat a domluvit se ve skupině při vlastní práci. V mateřské škole máme k dispozici vlastní keramickou pec.

Hopsálek

Děti se učí prožívat pohyb s radostí a potěšením. Naším záměrem je, aby se pro ně v budoucnosti stal životní potřebou. Pohybové aktivity jsou zaměřeny na zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, na zlepšování tělesné zdatnosti i pohybové kultury dětí.

Taneční školička

Děti si prostřednictvím pohybu v rytmu říkadel, písniček a hudby rozvíjejí pohybové dovednosti i přirozenou potřebu setkávat se s hudbou a tancem, schopnost vnímat rytmus, tempo a melodii. Pomocí tanců a rytmických celků si rozvíjejí pohybovou paměť a orientaci v prostoru, procvičují správné držení těla. Rytmické a taneční činnosti umožňují dětem pohybovou i hudební seberealizaci a radost z pohybu.

Pěvecký sbor Cvrčci

Děti se učí základním pěveckým návykům a dovednostem. Rozvíjejí svou hudební paměť, zdokonalují artikulaci, věnují se intonačním, rytmickým a logopedickým cvičením, jednoduchým dětským písním a hudebním hrám. Postupně se učí lidové i umělé písně. Děti získávají důležité praktické zkušenosti a potřebné sebevědomí při veřejných vystoupeních.

Flétnička

Děti se zábavnou formou učí hře na zobcovou flétnu. Dále jsou vedeny k práci s dechem, ke vzájemné spolupráci, schopnosti ocenit výkon svůj i druhých a péči o svůj hudební nástroj. Hra na flétnu pomáhá i jako prevence vzniku respiračních onemocnění a rozvíjí jemnou motoriku prstů.

Atletická školka

Děti docházejí do tělocvičny ZŠ Gen. Píky, kde mají možnost získávat a rozvíjet základy sportovních disciplín.

Plavání

Děti se učí základní plavecké dovednosti pod vedením paní učitelky ze základní školy. Kurz plavání probíhá v bazénu ZŠ Gen. Píky a děti ho mohou navštěvovat v průběhu celého školního roku.


 

Klub Broučci (od měsíce února)

Klub Broučci je přátelské místo, kde se děti seznamují nejen s prostředím mateřské školy, ale poznávají také nové kamarády a mohou se zapojit do různých vzdělávacích aktivit pod vedením paní učitelky z MŠ. Klub je určen pro všechny rodiče s dětmi od dvou let, které se ještě nevzdělávají v mateřské škole. Usnadňuje tak dětem nástup do MŠ a následnou adaptaci. (Navštěvování Klubu Broučci není rozhodující při následném přijímání dětí do mateřské školy.)

Pronájem prostor pro cvičení jógy – kurzy pro dospělé

Kurzy probíhají v odpoledních a podvečerních hodinách, dvakrát týdně pod vedením externí lektorky.