Naše mateřská škola

Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace je typizovaná tří pavilónová budova na sídlišti Fifejdy, nedaleko centra Ostravy. Svoji činnost zahájila 1. 9. 1980. Mateřská škola zajišťuje pro děti celodenní vzdělávání od 6:00 do 16:30 hodin. Kapacita mateřské školy je 120 dětí.


Zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Od 1. 7. 1997 je mateřská škola příspěvkovou organizací.


4. 12. 2014 byl ředitelce mateřské školy slavnostně předán děkanem Pedagogické fakulty Ostravské univerzity statut fakultní instituce. S Katedrou preprimární a primární pedagogiky mateřská škola spolupracuje již řadu let při poskytování praxe studentům.


V roce 2011 prošla mateřská škola celkovou rekonstrukcí. Byla provedena výměna oken, zateplení, fasáda a současně i nová střecha. Budovu mateřské školy obklopuje velká zahrada. Tvoříme ji pro děti tak, aby pro ně byla pestrá, podnětná, rozvíjela je a probouzela v nich vztah k přírodě. Třídy mají své truhlíky, ve kterých pěstují rostliny dle vlastního výběru a volby dětí. Každá třída má samostatné pískoviště vybavené velkým slunečníkem. V areálu školní zahrady jsou různé hrací prvky – skluzavky, mlhoviště, domeček, pružinová houpadla. Všechny jsou instalovány tak, aby v dětech probouzely zájem o aktivnější pohybové vyžití. Zahrada skýtá i dostatek prostoru pro míčové hry a realizaci sportovních disciplín. V zimním období mohou děti i bobovat.

Součástí mateřské školy je i školní jídelna. Vaříme zdravě a chutně. V roce 2018 prošla školní jídelna částečnou rekonstrukcí – výměna vzduchotechniky a nákup nových úložných prostor. V roce 2022 pak byla provedena kompletní oprava a výměna kanalizace, rozvodů vody, obkladů, podlah a sanitární techniky.