Organizační struktura dne

6:00 – 7:00 (7:30) hodin

Scházení dětí ve třídě Sluníčko, hry dle volby dětí.

 
7:00 (7:30) – 12:30 hodin

Přechod dětí do svých tříd – individuální rozhovory s dětmi, volné hry dle vlastních zájmů, spontánní i didakticky zacílené činnosti ve skupinách, kombinované s prací dětí v kolektivu, zaměřené na poznávací, výtvarné, pracovní, hudební i dramatické aktivity, cvičení a pohybové aktivity.

Dopolední svačina.

Pobyt venku zaměřený na sportovní a pohybové činnosti, pozorování, poznávací vycházky, zájmové činnosti dětí.

Oběd.

 
12.30 – 14.45 hodin

Poslech pohádek, hudby, odpočinek, relaxace.

Klidové činnosti (kreslení, práce s časopisem, knihou apod.)

Individuální práce s dětmi.

Odpolední svačina.

 
14.45 – 16.30 hodin

Individuální činnosti, tvořivé činnosti dětí a hry. Postupné rozcházení dětí. Od 15:30 hodin (dle provozu dané třídy) rozcházení dětí ze třídy Motýlek.

Organizační struktura dne ve třídách 2-3letých dětí je upravena s ohledem na potřeby dětí. Největší prostor je věnován volné hře dětí. Pro pobyt venku je využívána převážně školní zahrada, v případě nepříznivého počasí chodí učitelé s dětmi na krátkou vycházku. Děti mají dostatek času na odpolední odpočinek.