Školní vzdělávací program

Vzdělávání v naší mateřské škole vychází ze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem

 

PRAMÍNKY POZNÁNÍ…

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je účinný od 1. 9. 2021 a je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.