POKYNY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE – PROVOZ MŠ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ OD 9. 7. 2021 DO ODVOLÁNÍ

Vážení rodiče, od 9. 7. 2021 je umožněno vzdělávání všech dětí bez nutnosti testování. V mateřské škole dodržujte, prosím, následující hygienická opatření:

PŘÍCHOD A ODCHOD DĚTÍ

  • Děti se od 6:00 hodin do 7:00 (7:30) hodin scházejí ve třídě Sluníčko a rozcházejí od 15:30 do 16:30 hodin ze třídy Motýlek.
  • Dítě přivádí max. 1 osoba, a to nejpozději do 8:00 hodin (z důvodu vyššího počtu osob v šatně doporučujeme rozložit Vaše příchody na celou dobu 6:00 až 8:00 hodin). Prosíme o včasný příchod do 8:00 hodin z důvodu úklidu a dezinfekce prostor. Zákonní zástupci v budově mateřské školy používají respirátor FFP2.
  • Při návratu z ciziny je zákonný zástupce povinen dodržet aktuálně platná ochranná opatření ministerstva zdravotnictví.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ A ORGANIZACE PROVOZU MŠ

  • Nikdo z dětí/dospělých s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu nebo jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nemůže do mateřské školy vstoupit/dítě není možné přijmout ke vzdělávání.
  • Pokud se u dítěte objeví výše uvedené příznaky, které jsou projevem chronického onemocnění včetně alergického onemocnění, je umožněno vzdělávání tohoto dítěte pouze v případě, prokáže-li zákonný zástupce, že dítě netrpí infekční nemocí, a to potvrzením lékaře.
  • Děti v mateřské škole roušku nosit nemusí; i přesto dětem jednu zabalenou chirurgickou roušku v sáčku do skříňky zákonný zástupce uloží.
  • Komunikace s ekonomkou mateřské školy je možná nejlépe e-mailem nebo po předchozí telefonické domluvě. Komunikace s kuchařkami je možná pouze po zazvonění u venkovního zadního vchodu do školní kuchyně.

V Ostravě dne 8. 7. 2021

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ


 


 

STRÁNKA MŠ NA FACEBOOKU

Vážení rodiče, naše mateřská škola má vlastní oficiální stránku na Facebooku. Průběžně na ni jsou přidávány informace, týkající se akcí a chodu MŠ. Stránku si můžete přidat do oblíbených tlačítkem „Tohle se mi líbí“ a pak budete vždy upozorněni na přidání nové aktuality. Věříme, že po vzoru jiných škol, organizací, úřadů a měst se tímto krokem zlepší vzájemná komunikace mezi mateřskou školou, učiteli a rodiči.

facebook.com/mslechowiczova